Barnehageassistent - Acapedia

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med alle daglige gjøremål i en barnehage og er med på å gi barna en trygg og god hverdag. Vanlige arbeidsoppgaver er å hjelpe til med påkledning, stell og måltider, samt planlegging og gjennomføring av ulike leker og aktiviteter både ute og inne.

Erfaring med barn er en fordel, men det viktigste er at du har en genuin interesse for å jobbe med barn og legge til rette for at de skal ha det bra.

Barne- og ungdomsarbeider

Som barne- og ungdomsarbeider er ditt arbeidsområde alle arenaer hvor barn og ungdom er. Det kan være alt fra barnehage, skole og SFO, til støttekontakt og forebyggende tiltak i regi av barnevernet, eller fritidsklubber.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber for å gi barn og ungdommer gode relasjoner og bidra til en god oppvekst gjennom lek, aktiviteter og læringssituasjoner. Dine viktigste egenskaper i denne jobben, er å være en lyttende og tilstedeværende voksenperson som lar barn og unge føle seg sett og verdifull.

Barnehagelærer

Å jobbe som barnehagelærer er et perfekt yrke for deg som er glad i å jobbe med mennesker. Som medarbeider i en barnehage får du en arbeidshverdag hvor du har varierte aktiviteter med barn, har kollegaer i alle aldre og samarbeider med barnas foresatte. Du får være tett på og bidra til barnas utvikling gjennom lek, utforskning og samspill med andre barn og voksne.

Det er alltid behov for dyktige og engasjerte barnehagelærere, så her er det gode jobbmuligheter i hele landet!

Pedagogisk leder

Som pedagogisk leder har du ansvaret for å planlegge og gjennomføre det pedagogiske innholdet i aktiviteter og undervisningen, og samarbeide med barnas foreldre. Du vil også ha et særlig ansvar for å veilede kollegaer og fremme en felles forståelse av deres ansvar og oppgaver som pedagoger.

Lærer

Lærere jobber med undervisning i ulike fag i grunnskoler, videregående skoler, folkehøyskoler eller voksenopplæring. For å være en god lærer, er det viktig å ha solid faglig, pedagogisk og sosial kompetanse. Du bør også like å jobbe med mennesker og tåle at arbeidshverdagen kan være uforutsigbar.

Hvilken utdanning du har, varierer med hvem og hva du skal undervise i. For eksempel skal en lærer i grunnskolen legge til rette for læring, utvikling, et godt sosialt miljø og gode holdninger hos barn og unge. Lærere i grunnskolen har som oftest en femårig utdanning med en mastergrad.

Du kan også jobbe som faglærer med et treårig bachelorstudium, eller som yrkesfaglærer med fagbrev og arbeidserfaring. Det er altså mange muligheter for deg som ønsker å undervise enten barn, ungdommer eller voksne.

SFO-assistent

Som SFO-assistent legger du til rette for fritidsaktiviteter, trivsel og god utvikling hos barn i skolealder. I samarbeid med lærere og andre ansatte ved skolen, vil du jobbe med oppfølging av enkeltelever med særlige behov, eller arbeide med elever i gruppe. Du deltar også i planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter og kan i tillegg ha administrative oppgaver på skolen.

En viktig del av jobben er å gi barna omsorg og trygghet, gode pedagogiske lekemuligheter og aktiviteter som oppleves meningsfulle for barna.