Hvorfor bruke oss? - Acapedia

Hvorfor bruke oss?

Lang erfaring og grundige prosesser

Acapedia er et veletablert rekrutterings- og bemanningsbyrå med lang erfaring med å fylle midlertidige stillinger i barnehage, skole og SFO – både av kort og lang varighet. Vi vet at det er viktig med kvalifisert bemanning, også når man får inn vikar på grunn av uventet eller planlagt fravær i grunnbemanningen.

Hos oss finner du både faglærte og ufaglærte vikarer, som alle er godt kvalifiserte for en jobb i skole, SFO og barnehage. Alle vikarene våre går gjennom en grundig rekrutteringsprosess og må fremvise gyldig politiattest for å sikre at de har den nødvendige kompetansen og viljen til å jobbe med barn.

I tillegg deltar alle våre vikarer på regelmessige vikartreff. Vi gir også våre vikarer en grundig innføring i hva som forventes av en barnehagevikar, samt hvordan en typisk dag i barnehagen fungerer. Våre dyktige bemanningskonsulenter hjelper deg med å finne riktig kandidat og gjør sitt ytterste for å imøtekomme akkurat dine behov.

Ta kontakt, så finner vi den beste løsningen for deg!
Ring oss på +47 40 60 91 85 eller send en mail til acapedia@acapedia.no