Varsling - Acapedia

Varsling

Vi ønsker å drive vår virksomhet på en langsiktig og bærekraftig måte. Derfor er vi opptatt av at uregelmessigheter som kan skade virksomheten, eller våre ansatte, blir oppdaget og etterforsket så tidlig som mulig.

Dersom du mistenker eller har oppdaget uregelmessigheter i forhold til Acapedia, er vi takknemlige om du rapporterer dette gjennom vårt varslersystem. Vi har en systemleverandør som lar deg varsle helt anonymt.

Varsle her

Hvilke saker bør du varsle om?

Eksempler på varsling: økonomiske uregelmessigheter, forebygging av hvitvasking, finansiering av terrorisme, miljøvern og folkehelse. Det er også mulig å varsle om feil oppførsel, dersom det er en såkalt allmenn interesse for disse sakene.

Hvordan varsle?

Hvis du ønsker å varsle kan du bruke skjemaet som er lenket nederst på siden. Du kan opplyse direkte i skjemaet hva saken dreier seg om, helt anonymt. Men for at administratoren skal kunne stille deg eventuelle oppfølgingsspørsmål og holde deg oppdatert på saken, må du oppgi e-postadressen din, som fortsatt forblir anonym takket være systemet Dedicare bruker. Du har også rett til å varsle muntlig eller i et fysisk møte om du ønsker det. I så fall må du oppgi telefonnummeret ditt og kan ikke lenger rapportere anonymt. Varslersaker, så vel som varsleren, behandles imidlertid med største hemmelighold. Varslerloven og varslerfunksjonen beskytter også varsleren mot represalier.

Hva skjer etterpå?

Du som varsler vil motta en bekreftelse på mottatt varsling innen sju dager. Deretter vurderes det først om saken faller inn under varslingsområdet eller om saken skal behandles på annen måte. Når en sak er funnet å være innenfor en varslers virkeområde, skal saken etterforskes. I de fleste tilfeller må administratoren stille oppfølgingsspørsmål. Innen tre måneder vil du få informasjon om hva som er gjort for å etterforske saken samt informasjon om planlagte tiltak. Dedicares HR-sjef håndterer varslersaker, det vil si mottar rapporter, følger opp og gir tilbakemeldinger. Administrator skal opptre uavhengig og være uavhengig i utførelsen av funksjonen, har taushetsplikt og har som utgangspunkt alene tilgang til informasjonen som mottas via varslerfunksjonen. Skriftlig dokumentasjon og muntlige rapporter levert på fysisk møte dokumenteres og lagres i varslingssystemet. Dokumentasjonen slettes senest to år etter at saken er avsluttet.