Policy - Acapedia

Policy

Personvernerklæring

Les vår personvernerklæring her

Miljøpolicy

Acapedia og Dedicare er et moderne, menneskelig og pålitelig selskap. Vi er klar over de miljøproblemer som eksisterer i dag, og vi arbeider systematisk for å kontinuerlig redusere vår negative miljøpåvirkning og hindre forurensning. Vi hjelper våre kunder aktivt med miljøarbeidet og gjør det enklere for dem å oppnå sine miljømål ved for eksempel at de bruker miljømerkede produkter. Innenfor vår egen virksomhet har vi et dynamisk miljøhensyn. Vi stiller miljøkrav på alle typer kjøp av varer og tjenester, og vi pleier så langt det lar seg gjøre å velge miljømerkede produkter. Vi streber etter å redusere reisevirksomhet gjennom å bruke IT-løsninger som Teams, og når vi reiser, prøver vi å gjøre disse så lite forurensende som mulig. Vi streber etter lavt ressursforbruk av strøm, energi, papir og produkter. Vi sorterer avfallet vårt og lever opp til gjeldende miljølovgivning. Vi setter miljømål og tar miljøhensyn inn i våre rutiner. Acapedia og Dedicare er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001: 2015 og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001: 2004.

 

Retningslinjer

Vi prioriterer våre miljøtiltak i følgende rekkefølge:

1) Reise

 • Når det er mulig, bruker vi møteformer som reduserer behovet for reising, som telefon- og videokonferanser.
 • Reiser foregår primært med tog eller andre kollektive transportmidler. Fly og bil kan velges hvis tidsøkningen er veldig stor i forhold til de kollektive alternativene.
 • Hvis flere forretningsreiser med bil skal gjøres samme dag, setter vi dem i serie så langt det lar seg gjøre for å unngå flere turer frem og tilbake til kontoret.
 • Ved valg av service- og leasingbiler velger vi primært biler med liten miljøpåvirkning.

 

2) Energi

 • Når vi signerer nye kraftkontrakter velger vi primært elektrisitet fra fornybare energikilder som sol, vind, vann og biodrivstoff.
 • Vi oppfordrer våre huseiere til å redusere energi- og vannforbruket i deres lokaler, og å bruke fjernvarme eller andre miljøvennlige oppvarmingsalternativer.
 • Vi unngår så langt som mulig å leie kontorer i oljeoppvarmede hus.
 • Vi slår av datamaskiner og slår av lysene på slutten av arbeidsdagen.

 

3) Forbruksvarer

 • Ved valg av kontorrekvisita velger vi primært produkter som har liten miljøpåvirkning.
 • Når vi bruker engangsprodukter, velger vi primært de som er laget av fornybare råvarer, for eksempel kaffekopper laget av papir istedenfor plast.
 • Vi sorterer vårt kontoravfall for resirkulering.

 

4) Inventar

 • Når vi kjøper nye datamaskiner, møbler, kopimaskiner og annet kontorutstyr, velger vi primært produkter som har liten miljøpåvirkning.
 • Når våre lokaler skal renoveres og når vi leier møbler fra andre selskaper, velger vi primært leverandører som er miljøsertifiserte.

 

Ansvar

Alle ansatte må informeres om vårt miljøarbeid. Når våre vikarer er på oppdrag, følger de kundens miljøpolitikk.
Ansvarlig for miljøpolitikken og retningslinjene ovenfor er administrerende direktør.