iCare - Acapedia

iCare

Over 400 mennesker med nedsatt syn har fått hjelp gjennom Acapedia og Dedicare

32 millioner mennesker er unødvendig blinde i verden i dag. 90% av alle som er blinde behøver ikke å være det. I fattige land mister mange synet i ung alder på grunn av grå stær. Norges Blindeforbund har gjort en betydelig innsats for å hjelpe personer med nedsatt øyefunksjon i Nepal gjennom iCare, og Acapedia og Dedicare er stolt samarbeidspartner. Våre vikarer har bidratt med at over 400 pasienter har fått synet tilbake gjennom gratis operasjoner.

Grå stær er en av de vanligste årsakene til synstap i Nepal, og det skyldes flere faktorer. En av hovedårsakene er mangel på tilgang til helsetjenester, spesielt for mennesker som bor i avsidesliggende områder. Mange av disse menneskene har ikke råd til å betale for medisinsk behandling, og en del vet ikke at det finnes en behandling for å få korrigert synet som gradvis blir svekket. Mangel på kunnskap og utdanning om øyehelse kan føre til at tilstanden ikke oppdages tidlig nok.

En annen faktor som bidrar tiløkning av grå stær-tilfeller i Nepal, er den høye forekomsten av UV-stråling i landet. Nepal ligger i høyt og menneskene er disponert for mye sol og UV-stråling. Langvarig eksponering for UV-stråling kan føre til skader på øyelinsen og øke risikoen for å utvikle grå stær. Takket være gratis operasjoner tilbys pasientene nå en mulighet til å gjenopprette synet, og dette har gjort en betydelig forskjell i livene deres.

Prosjektet gir også opplæring til lokalbefolkningen noe som vil sikre at enda flere pasienter får mer informasjon og mulighet til raskere behandling. Gjennom dette samarbeidet har Norges Blindeforbund og Dedicare demonstrert sitt engasjement for global helse og vilje til å bidra til å bedre livene til mennesker som trenger det mest.

Hva er grå stær?

Grå stær er en vanlig øyesykdom som oppstår når øyelinsen blir stiv, ugjennomsiktig og gulaktig. Dette fører til at lyset ikke slipper godt nok gjennom linsen, og synsproblemer oppstår. Over 40% av verdens blinde lider av grå stær, men det kan behandles gjennom en enkel og trygg operasjon.

Symptomer på grå stær inkluderer uklart eller tåkete syn, problemer med å se om natten eller i dårlig belysning, økt følsomhet for blending, dobbeltsyn i ett øye og behov for sterkere briller eller kontaktlinser. Det gjør sjelden vondt og er som regel en helt normal forandring av synet på grunn av alder.

Operasjon er den mest effektive behandlingen for grå stær og en av de vanligste øyeoperasjonene i verden. Prosedyren utføres på poliklinisk basis under lokalbedøvelse, og pasienten kan dra hjem samme dag. Under operasjonen fjernes den uklare linsen og erstattes med en kunstig linse. Pasienter kan forvente en betydelig forbedring i synet etter operasjonen, men det kan ta noen uker å få full effekt.

I utviklingsland er grå stær en av de viktigste årsakene til synstap. Prosjekter som tilbyr gratis grå stær-operasjoner, som det Norges Blindeforbund og Dedicare gjør i Nepal, er derfor svært viktige for å hjelpe pasienter som ellers ikke ville fått nødvendig behandling. Disse prosjektene gir håp og livskvalitet til mennesker som ellers ville lidd unødvendig.