Acapedia - Effektive løsninger for bemanningsutfordringer i barnehager - Acapedia

Effektive løsninger for bemanningsutfordringer i barnehagerBekymringene knyttet til bemanningen i barnehager er nasjonale og skyldes flere faktorer, inkludert betydelig mangel på personell, samtidig som konkurransen om kvalifiserte ansatte er intens. Acapedia leverer ikke bare kompetente barnehagevikarer, men har også en effektiv administrasjon for å håndtere bemanningsutfordringer som er med på å sikre stabilitet i barnehagesektoren.


Acapedia tilbyr solide løsninger på utfordringene til barnehager:

  • Tilgjengelighet av kvalifiserte vikarer: Acapedia har et nøye utvalgte vikarer som er klare til å imøtekomme barnehagenes behov. Alle gjennomgår en omfattende rekrutteringsprosess, inkludert politiattest og informasjonsmøter om barnehagehverdagen.
  • Effektiv administrasjon av vikarordninger: Ved behov for vikarer kan barnehagene enkelt kontakte Acapedia via telefon eller e-post for å sikre seg kvalifisert personell også på kort varsel.
  • Arbeidsgiveransvar og oppfølging: Acapedia tar fullt arbeidsgiveransvar for vikarene, inkludert forsikringer, pensjon og administrative oppgaver. Dette reduserer byrden på barnehagens ansatte samtidig som det sikrer samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
  • Fleksible timeløsninger: Personalet til Acapedia tilbys fra en enkelt dag til lengre perioder. Dette gir barnehager kostnadseffektiv fleksibilitet for å håndtere bemanningsutfordringer og tilpasse seg endringer i fravær på kort varsel.


Kontakt oss

Kontakt Acapedia via telefon eller e-post når behovet oppstår. Sammen kan vi sikre at barnehagene har tilgang til kvalifisert personale for å gi barna den beste omsorgen og støtten de fortjener. Acapedia er tilgjengelig fra kl. 06.30 til 23.00 på hverdager og fra kl. 14.00 til 23.00 på søndager – tlf. 40 60 91 85 – e-post acapedia@acapedia.no